nugrūsti

nugrūsti
3 nugrū́sti tr. 1. nutrinti: Grucę nugrū́sk, t. y. nukrušk J. Ar gerai nugrūdai kruopas? Trgn. Nugrū́sto grikio ir miltas baltesnis . Bulbes nugrū́sk, kad būt geriau skusti Pmp. 2. nukišti, nudėti: Jis dar giliau nugrūdo ranką į kišenių . Kur tu nugrū́dai mano kepurę, kad aš negaliu rast? Dbč. Nenugrū́sk adatos, kad nereiktų paskiau ieškoti Ktk. 3. nudanginti: Nugrū́do vežimą kviečių į miestą Rm. | refl. tr.: Priprato vanagas, tai kiekvieną dieną po viščiuką nusigrū̃s Srv. 4. nuvaryti, nuginti: Kam tu tas karves nugrūdęs į pūdymus dvasini? Jnšk. Nugrūdo neprieteliai arklį Vrn. | Nugrū́do dukrelę už to girtuoklio Mrs. 5. refl. nuvirsti, nukristi: Šieną bemindama, nuo prėsmo nusgrū́do Mlt. Kap lūžo šaka, tai meška ir nusgrū́do nuog medžio Prng. 6. refl. nusidanginti, nukakti: Nusigrū́do į kelintą parapiją pačios ieškot Gs. Jo visur pilna, visur nusgrū́da Lel. Nežinodamas kelio, tu gali kažna kur nusgrūst Užp. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nugrūsti — vksm. Nugrūdo výrus į mi̇̀šką mẽdžių kir̃sti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kūčios — 2 kū̃čios sf. pl. (2) 1. Mžš Kalėdų išvakarėse valgoma vakarienė: Be medaus nėra kūčių Sz. Kaip sėdę visi ažu stalo kūčių valgyt, tai tada ūkinykas ir numiręs BsPII246. 2. Brž virti nugrūsti kviečiai ar žirniai, valgomi Kalėdų išvakarėse su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbriauti — 1. tr. atstumti, nugrūsti: Jiems (kinams) pasisekė japonus atgal atbriauti prš. 2. refl. žr. atsibrauti: Ciecorius Aleksandras, į aną kampą ... nukeliavęs, atsibriaujančiąją priegadą kiek galima atginti norėdams KA116. briauti; atbriauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grucia — grucià sf. (2) žr. grucė 1: Grūsk grūsk grùcią J. Anuodu pasikarščiuodamu grūdžia grùcią [su grūdekliu] iš miežių J. Reikia nugrūsti miežių, pasidaryti grùcios Žsl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsti — 3 išgrūsti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grūdo grūdo, kol dugną išgrūdo Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus rš. | Visos ganyklos išgrūstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinti — ištrìnti, ištrìna (ìštrena), ištrynė tr. K, Š, Rtr, KŽ; Q63, R, MŽ, M, L 1. Klt trinant ištepti: Svogūnu ìštrini duonkubilį, ka skonis jau būtų Šln. Akmenim diečką kopūstam iššutina, medum ìštrina Klt. Ištrìnti grindis vašku DŽ1. Degutu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”